Phòng thư viện

Phòng thư viện

*Giới thiệu chung:

 Viện Triết học được thành lập vào ngày 04-04-1962. Cùng với sự ra đời của Viện, Thư viện cũng được thành lập với chức năng sưu tầm, biên dịch, bổ sung nhằm xây dựng nguồn tài liệu của thư  viện. Trước năm 1975 Thư viện mới chỉ là một bộ phận nhỏ. Sau năm 1975, phòng Thư viện được chia thành hai bộ phận: Bộ phận Tư liệu và bộ phận Thư viện. Bộ phận Thư viện có chức năng lưu trữ, bảo quản sách và phục vụ bạn đọc. Bộ phận Tư liệu có chức năng giới thiệu, thông tin, trưng bày sách mới và trao đổi tạp chí với các thư viện và cơ quan nghiên cứu trong và ngoài Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Là một thư viện khoa học chuyên ngành, thư viện luôn bổ sung đều đặn, khá kịp thời nguồn tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy của Viện.

Hiện nay Thư viện có hơn 13.000 bản sách với các ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và tiếng Trung. Từ năm 1999 thực hiện chủ trương từng bước tăng cường công tác tin học hoá hoạt động Thông tin-tư liệu-thư viện nhằm quản lý tốt nguồn tài liệu hiện có và giúp cho bạn đọc có thêm công cụ tra cứu tư liệu, truy cập thông tin nhanh và đạt hiệu quả cao, phòng Thư viện đã xây dựng Dự án Tin học hoá công tác Thông tin –tư liệu –thư viện. Dự án này đã được chuẩn y và từ đó cho tới nay Phòng Thư viện đã từng bước xây dựng được Cơ sở dữ liệu tin học cho toàn bộ kho sách tiếng Việt, Tiếng Anh và tiếng Nga .

 Thư viện Viện Triết học hiện đang lưu giữ:

40 đầu Tạp chí tiếng Việt, trong đó đã xây dựng được Cơ sở dữ liệu tin học cho tạp chí Triết học( từ năm1962 –2006), Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Nghiên cứu Lí luận, Tạp chí Thông tin công tác tư tưởng, Tạp chí Khoa giáo (Từ năm 2000 tới nay);

46 đầu Tạp chí tiếng nước ngoài với các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung và trên 4000 đầu tư liệu, 126 đề tài cấp bộ, 114 luận văn Thạc sĩ, 89 luận án Tiến sĩ chuyên ngành Triết học.

*Chức năng nhiêm vụ của Phòng Thư viện

*Thông báo sách mới (2006)

Trưởng phòng

Ths. Lê Ngọc Anh

Điện thoại: 5140531