Category: Tin tức

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC HỌC GIẢ VIỆT NAM VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MANG ĐẶC SẮC TRUNG QUỐC     CHU VĂN TUẤN (*)   Bài viết tổng quan về tình hình nghiên cứu và sự đánh giá của các học giả Việt Nam về chủ nghĩa xã hội…

ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG – MỘT VẤN ĐẾ CẦN ĐƯỢC XEM XÉT CẨN TRỌNG   (Phần 1)   LÊ TRỌNG ÂN – TRẦN CHÍ MỸ (*)   Với mong muốn đổi mới giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin trong các trường đại…

THỜI HIỆN ĐẠI CÒN LẠI NHỮNG GÌ? TRIẾT HỌC VÀ VĂN HOÁ TRONG TIẾN TRÌNH TỚI KỶ NGUYÊN TOÀN CẦU (tiếp theo)   WILLIAM SWEET (*)   Collingwood đưa ra một phương pháp luận quan trọng khác, khẳng định rằng, triết học được dựa trên một “lôgíc của câu hỏi và trả lời”(26) (thật thú…

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XEM XÉT LẠI TRONG GIÁO TRÌNH “NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN”       TRẦN CHÍ MỸ (*)   Với mong muốn Giáo trình “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” phải là một giáo trình chuẩn về nội dung kiến thức,…

BÀN THÊM VỀ MỘT SỐ THUẬT NGỮ TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI CÓ NGUỒN GỐC TỪ TIẾNG NƯỚC NGOÀI   NGUYỄN TẤN HÙNG (*)   Hiện nay, có một số thuật ngữ triết học, chính trị học có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài đang được sử dụng rộng rãi ở nước ta…

LUẬN LÝ KHÍ CỦA LÊ QUÝ ĐÔN     LÂM NGUYỆT HUỆ (*)   Trên cơ sở lịch sử Nho học Việt Nam, bài viết trình bày và phân tích luận lý khí trong “Vân đài loại ngữ” của Lê Quý Đôn. Tác giả chỉ ra rằng, luận lý khí của Lê Quý Đôn chịu…