`

Tin về hội thảo Khoa học quốc tế

Viện Triết học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với MISEREOR (Đức) sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội (SOCIAL JUSTICE, SOCIAL RESPONSIBILITY AND SOCIAL SOLIDARITY), trong hai ngày (dự kiến vào ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2007) tại Hà Nội.

Với mục tiêu phát triển bền vững được đặt ra cho đất nước, các vấn đề như công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội, đoàn kết xã hội, kết hợp tiến bộ toàn diện xã hội với phát triển toàn diện con người,… có ý nghĩa quan trọng. Thế nào là công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội; tại sao phải đặc biệt chú trọng đến công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội; làm thế nào để có thể thực hiện tốt và hiệu quả công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội,v.v. là những vấn đề chính của Hội thảo này. Tham dự Hội thảo, ngoài các học giả Việt Nam, sẽ có khoảng 40 học giả của nhiều nước và vùng lãnh thổ như Đức, Canađa, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đài Loan, Thái lan,… 

Ban Tổ chức đã gửi giấy mời viết bài tham dự Hội nghị theo chủ đề nói trên. Bài viết phải in trên khổ giấy A4, không hạn chế số trang, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, kèm theo file, gửi qua bưu điện hoặc gửi theo địa chỉ E-mail dưới đây.  Tên bài viết phải gửi trước ngày 05 tháng 8 năm 2007 và toàn văn bài viết phải gửi trước ngày 05 tháng 9 năm 2007.

Viện Triết học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với MISEREOR

Chúng tôi xin đăng một số vấn đề dự kiến sẽ được thảo luận tại Hội thảo:

 1. Công bằng xã hội: 
 2. Công bằng xã hội trong lịch sử
 3. Các quan niệm về công bằng xã hội, công bằng về phương diện kinh tế và về các phương diện khác của đời sống xã hội.
 4. Những điều kiện thực hiện công bằng xã hội.
 5. Vai trò của công bằng xã hội trong phát triển và tiến bộ xã hội.
 6. Công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 7. Công bằng xã hội và bình đẳng xã hội.
 8. Công bằng xã hội và sự ổn định xã hội, sự phát triển bền vững của quốc gia.
 9. Vai trò của nhà nước và các thiết chế xã hội trong việc thực hiện công bằng xã hội.
 10. Công bằng xã hội trong hệ thống động lực phát triển xã hội.
 11. Quan hệ giữa công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội.
 12. Trách nhiệm xã hội: 
 13. Quan niệm về trách nhiệm xã hội.

2.Tự do và trách nhiệm trong hoạt động của con người.

 1. Trách nhiệm pháp luật và trách nhiệm đạo đức.
 2. Lợi ích và trách nhiệm xã hội.
 3. Môi trường xã hội và trách nhiệm xã hội.
 4. Sự phát triển nhân cách và trách nhiệm xã hội.
 5. Kinh tế thị trường và trách nhiệm xã hội.
 6. Trách nhiệm xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá.
 7. Giáo dục ý thức trách nhiệm xã hội trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam .
 8. Những điều kiện để củng cố và phát huy trách nhiệm xã hội ở mỗi con người.

III. Đoàn kết xã hội: 

 1. Đoàn kết xã hội – động lực phát triển xã hội
 2. Đoàn kết xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá
 3. Lợi ích và đoàn kết xã hội
 4. Kinh tế thị trường và đoàn kết xã hội
 5. Phân hoá giàu nghèo và đoàn kết xã hội
 6. Văn hoá truyền thống và đoàn kết xã hội ở Việt Nam
 7. Dân chủ hoá và đoàn kết xã hội
 8. Khoan dung tôn giáo và đoàn kết xã hội
 9. Lý tưởng xã hội chủ nghĩa và đoàn kết xã hội ở Việt Nam
 10. Những điều kiện cần thiết để củng cố đoàn kết xã hội.

Mọi chi tiết xin liên hệ với : PGS.TSKH. Lương Đình Hải, Phó viện trưởng Viện Triết học; Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (04)5147098, Fax: (04)5141935; Email: tskhldh@yahoo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sửa đổi lần cuối