THÔNG BÁO TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2009

THÔNG BÁO TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2009

 Viện Triết học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức năm 2009 (5 chỉ tiêu).

I.                    Điều kiện dự thi tuyển.

  1. Lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự: có đủ sức khỏe.
  2. Có Bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên thuộc ngành Triết học hoặc ngành Giáo dục chính trị (chuyên ban Triết học) hoặc ngành Đông phương học.
  3. Ưu tiên cho những người có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ.
  4. Về độ tuổi: Không quá 35 tuổi đối với những người có bằng cử nhân và thạc sĩ, không quá 45 tuổi đối với những người có bằng tiến sĩ.

II.                  Thời gian thi tuyển.

         Thời gian thi: tháng 01 – 2010.

III.                Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ

Thời hạn nhận Hồ sơ từ ngày 23 tháng 11 đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2009.

Địa chỉ nhận Hồ sơ và liên hệ: Viện Triết học – 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Tel (04) 35140528; (04)35140530; Fax: (04)35141935.

E-mail: vnphilosophy@yahoo.com; hoặc tapchitriethoc@yahoo.com.vn

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN TRIẾT HỌC

 PGS.TS. PHẠM VĂN ĐỨC