Category: Tin tức

THÔNG TIN BẢO VỆ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN Vào hồi 8h30 thứ Sáu, ngày 25/12/2009 tại Hội trường 203, Viện Triết học – Viện Triết học – Số 59 Láng Hạ – Ba Đình – Hà Nội, sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ triết học của học viên Bùi Thị Phương…

Phòng Triết học Chính trị Chức năng: Nghiên cứu những vấn đề triết học trong lĩnh vực chính trị, khía cạnh chính trị của đời sống xã hội và mối quan hệ của chính trị với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, trước hết là của xã hội Việt Nam, nhằm góp…

Phòng thư viện *Giới thiệu chung:  Viện Triết học được thành lập vào ngày 04-04-1962. Cùng với sự ra đời của Viện, Thư viện cũng được thành lập với chức năng sưu tầm, biên dịch, bổ sung nhằm xây dựng nguồn tài liệu của thư  viện. Trước năm 1975 Thư viện mới chỉ là một…

Phòng Triết học Văn hóa I- Quá trình hình thành: Căn cứ Quyết định số 16/ QĐ-KHXH ngày 17 tháng 3 năm 2000 của Giám đóc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia, ngày 29 tháng 3 năm 2000 phong Triết học văn hoá được thành lập. Đến năm 2005 theo…

Phòng Triết học Xã hội        Phòng Triết học xã hội được thành lập theo Quyết định 1315/QĐ-KHXH ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, là một trong nhiều phòng nghiên cứu của Viện Triết học. Số cán bộ biên chế của Phòng hiện còn thiếu.…

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM                                                            NGUYỄN NGỌC HÀ (*) Trong bài viết này, tác giả đã đề cập và luận chứng một số vấn đề cần quan tâm khi nghiên cứu đặc điểm…

VỀ MỘT SỐ THUẬT NGỮ TRIẾT HỌC, CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI CÓ NGUỒN GỐC TỪ TIẾNG NƯỚC NGOÀI   NGUYỄN TẤN HÙNG (*) Trao đổi về một số thuật ngữ triết học, chính trị – xã hội có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài, trong bài viết này, tác giả đã khẳng định cách…