Tin Tức

Tin về hội thảo Khoa học quốc tế

Viện Triết học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với MISEREOR (Đức) sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội (SOCIAL JUSTICE, SOCIAL RESPONSIBILITY AND SOCIAL SOLIDARITY), trong hai ngày (dự kiến vào ngày 15 và […]

Đọc tiếp